Biolab | Calafou

Translations: en es

Un laboratorio per al Poble!

El Biolab està en Calafou, una colònia ecoindustrial postcapitalista a Catalunya. Calafou és part de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), una organització que agrupa diverses cooperatives i que tracta de cobrir totes les necessitats humanes mitjançant la producció col·laborativa. El paper de Calafou a la CIC és sobretot d'investigació, desenvolupament i producció industrial de tecnologia sostenible.

blogroll

social